Menu

Hur tvåspråkighet förbättrar barns färdigheter



Ska du flytta utomlands och du vill att ditt barn lär sig det lokala språket? Det kan vara en av de bästa besluten någonsin!

När man funderar att flytta utomlands är barn alltid i topp på oro listan. Kommer de känna sig bekväma i det nya landet? Kommer de att skaffa vänner enkelt? Kommer de anpassa sig till skolan? Vissa familjer kan bli avskräckta av alla dessa bekymmer även besluta att inte flytta utomlands ,vilket är synd.

Små barn fick den fantastiska förmågan att anpassa sig till nya omgivningar, för att inte tala om att lära sig ett främmande språk. Och detta har visat sig ha en mycket positiv inverkan på deras utveckling.

Enligt en studie som utförts av Concordia University, finns det några intressanta skillnader i hur tvåspråkiga och enspråkiga (ett språk som modersmål) barn tänker och uppfattar världen.

Unga barn tenderar att se allt som nuvarande och tillgänligt, inklusive kännetecken, egenskaper och språk. De uppfattar alla dessa påverkande faktorer som medfödda och oföränderliga. Tvåspråkiga barn förstår dock att alla dessa är inlärda. Barn är alltså mer öppna för förändringar. De kommer att vara bättre rustade för att ta itu med utmaningarna som t ex att flytta utomlands och tycker att det är mycket lättare att bosätta sig i sitt nya hem.

FlyttfirmaIstockholm Intercultural Services Manager, Shaila Gidwani, har uppmuntrar sina två tvåspråkiga barn i Hong Kong, och hon rekommenderar: “Att lära sig det lokala språket är av stort värde. Tvåspråkiga barn kommer att lättare förstå andra kulturer och relatera till människor på en djupare , känsligare och mer effektivt sätt. Dessutom kan de få en bättre chans att integrera och känna sig mer hemma om de kan prata med andra barn på skolans lekplats. ”

5 tips för att uppmuntra dina barns tvåspråkighet under ditt internationella flytt

  1. Det borde vara ett familjebeslut om du vill ha tvåspråkiga barn – det är viktigt att alla är med. En förälder som är fientlig mot tanken att prata mer än ett språk hemma riskerar att skapa en spänd och stressig inlärningsmiljö. Det är också viktigt att se till att jämvikt läggs på båda språk.
  2. Du måste känna någon en stabil användare av det andra språket med vilket ditt barn kan tala med – till exempel en förälder eller morförälder.
  3. Försök att skapa en social kontakt med andra barn – interaktion med andra barn på andra språk är viktigt, och det kommer att låta ditt barn njuta av fördelarna med tvåspråkighet.
  4. Stöd dina barn genom att läsa massor av böcker för att upptäcka nya ordförråd och grammatikstrukturer.
  5. Utsätt ditt barn för andra språk på ett antal medier – till exempel delta i daglig samtal hemma eller titta på TV eller YouTube-videor på andra språk. Gör det roligt – läs, titta, lyssna och spela!